Đảng Ủy


09:08' AM-24, 24/01/2014

GIỚI THIỆU ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP

Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam là Đảng bộ cấp trên cơ sở, được thành lập ngày 26 tháng 9 năm 2007 theo Quyết định số 276-QĐ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương.

Đảng bộ Tổng công ty ra đời phù hợp với yêu cầu chung của tiến trình đổi mới đất nước, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP phát triển bền vững, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đảng bộ Tổng công ty gồm 38 Đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc với trên 800 đảng viên, nằm trên địa bàn của 08 Tỉnh, Thành phố trong cả nước.

Về tổ chức bộ máy của Đảng bộ Tổng công ty

A- Cơ quan Đảng uỷ Tổng công ty

- Trụ sở: Tầng 4, toà nhà Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

Số 91, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.3856 1801 Fax : 04.38561807

- Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh

Số 56, Thủ Khoa Huân, Quận I, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38239591 gọi máy lẻ 110 Fax: 08.38228595

* Các Ban của Đảng uỷ Tổng công ty

- Văn phòng

- Ban Tổ chức

- Uỷ ban Kiểm tra

- Ban Tuyên giáo

B- Các Đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc

I- Các Đảng bộ cơ sở (13 Đảng bộ cơ sở)

1. Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL

2. Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ-VNSTEEL

3. Đảng bộ Công ty Cổ phần thép VICASA-VNSTEEL

4. Đảng bộ Công ty Cổ phần thép Thủ Đức-VNSTEEL

5. Đảng bộ Công ty Cổ phần thép Nhà Bè-VNSTEEL

6. Đảng bộ Công ty Cổ phần lưới thép Bình Tây

7. Đảng bộ Công ty Cổ phần cơ khí luyện kim

8. Đảng bộ Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL

9. Đảng bộ Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh-VNSTEEL

10. Đảng bộ Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

11. Đảng bộ Công ty Cổ phần Thép Tây Đô

12. Đảng bộ Công ty Tôn Phương Nam

13. Đảng bộ Công ty Cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long

II- Các Chi bộ cơ sở (15 Chi bộ cơ sở)

1. Chi bộ Công ty CP mạ kẽm công nghiệp VinGal – VNSTEEL.

2. Chi bộ Công ty Cổ phần thép Tân Thuận

3. Chi bộ Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống nhất

4. Chi bộ Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Miền Nam

5. Chi bộ Công ty TNHH gia công & dịch vụ Thép Sài gòn

6. Chi bộ Công ty TNHH Thép VinaKyoei

7. Chi bộ Công ty TNHH Trung tâm Thương mại Quốc tế

8. Chi bộ Công ty Vật liệu chịu lửa Nam Ưng

9. Chi bộ Công ty TNHH Nippovina

10. Chi bộ Công ty TNHH VNS-DAEWOO

11. Chi bộ Công ty TNHH MTV Tư vấn MDC-VNSTEEL

12. Chi bộ Khách sạn Phương Nam

13. Chi bộ Viện luyện kim đen

14. Chi bộ Trung tâm hợp tác lao động với nước ngoài

15. Chi bộ Văn phòng Đại diện tại TP Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

III- Các Chi bộ trực thuộc (10 chi bộ trực thuộc)

1. Chi bộ Văn phòng

2. Chi bộ Ban Tổ chức Nhân Sự

3. Chi bộ Ban Tài chính Kế toán

4. Chi bộ Ban Quản lý Đầu tư

5. Chi bộ Ban Kỹ thuật

6. Chi bộ Ban Kiểm soát

7. Chi bộ Ban Kế hoạch Thị trường

8. Chi bộ Cơ quan Đảng uỷ

9. Chi bộ Cơ quan Công đoàn

10. Chi bộ Hội đồng quản trị

C - Danh sách Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020

* DANH SÁCH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ VÀ CÁC ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

1. Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty;

2. Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí Thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty;

3. Đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty;

4. Đồng chí Trịnh Khôi Nguyên - Ủy viên BTV, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty;

5. Đồng chí Vương Duy Khánh - Ủy viên BTV, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty;

* DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

1. Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty;

2. Đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí Thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty;

3. Đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty;

4. Đồng chí Trịnh Khôi Nguyên - Ủy viên BTV, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty;

5. Đồng chí Vương Duy Khánh - Ủy viên BTV, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty;

6. Đồng chí Đinh Văn Tâm - Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty;

7. Đồng chí Nguyễn Đức Hiệp - Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty;

8. Đồng chí Đinh Quốc Thái - Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Bí thư chi bộ Ban Quản lý Đầu tư, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty;

9. Đồng chí Lê Văn Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc CTCP Tôn mạ Vnsteel Thăng Long;

10. Đồng chí Lê Xuân Anh - Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Thư ký Tổng Giám đốc Tổng công ty;

11. Đồng chí Vũ Duy Huynh - Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Bí thư chi bộ, Kế toán Trưởng Tổng công ty;

12. Đồng chí Hoàng Ngọc Chiến - Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Trưởng Ban Thư ký Tổng Công ty

13. Đồng chí Phạm Thanh Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Bí thư Đoàn TN Tổng công ty;

14. Đồng chí Phạm Công Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc CTCP Kim khí Hà Nội-VNSTEEL;

15. Đồng chí Tiêu Thị Minh Đức - Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Phó Ban Tổ chức, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty;

16. Đồng chí Phan Quốc Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ TCT , Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ - Vnsteel;

17. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc CTCP Cơ khí Luyện kim;

18. Đồng chí Hoàng Trọng - Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Bí thư chi bộ, Trưởng Văn phòng đại diện TCT tại TP Hồ Chí Minh;

19. Đồng chí Nguyễn Văn Đại - Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Bí thư chi bộ, Tổng Giám đốc CTCP Thép Tấm lá Thống Nhất;

20. Đồng chí Cao Anh Kiệt - Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Phó Tổng Giám đốc CTCP Thép Thủ Đức – VNSTEEL;

21. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc CTCP Thép VICASA-VNSTEEL;

22. Đồng chí Dương Trung Toản - Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh-VNSTEEL;

23. Đồng chí Đặng Huy Hiệp - Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh-VNSTEEL;

24. Đồng chí Trương Minh Long - Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Tổng Giám đốc CTCP Giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam;

25. Đồng chí Lê Việt - Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL;

26. Đồng chí Lê Việt - Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Tôn Phương Nam;

27. Đồng chí Trần Tuấn Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty.

* DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN UBKT

1. Đồng chí Tiêu Thị Minh Đức - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty;

2. Đồng chí Hoàng Trọng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Trưởng Văn phòng đại diện TCT tại TP Hồ Chí Minh;

3. Đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng công ty;

4. Đồng chí Nguyễn Duy Dũng - Ủy viên UBKT Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tài chính kế toán Tổng công ty;

5. Đồng chí Trần Thị Hoa - Ủy viên UBKT Đảng ủy, Chuyên viên Cơ quan UBKT Đảng ủy Tổng công ty;

6. Đồng chí Đặng Thị Tuyết Lan - Ủy viên UBKT Đảng ủy, Chuyên viên Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty;

Facebook
Tin mới cập nhật
Nước nhập khẩu từ chối sử dụng số liệu của nước xuất khẩu, dùng số liệu do mình lựa chọn ...
Trong suốt hơn bốn tháng đầu năm 2020, hoạt động cổ phần hóa (CPH), thoái vốn giậm chân tại chỗ ...
Trong số 22 vụ việc bị nước ngoài điều tra chống lẩn tránh thuế, gian lận xuất xứ, sản phẩm ...
Chiều 29/5, Tổng cục Thi hành án Dân sự (THADS), Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến ...
Yêu thương cho đi nghĩa là yêu thương nhận lại. Mệnh lệnh nào được xuất phát từ trái tim cũng ...
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP xin gửi tới toàn thể quý cổ đông bản công bố thông ...
Thông báo số 514/TB-VNS ngày 01/6/2020 Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP về giao dịch cổ phiếu của ...
BẢN QUYỀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Trưởng ban biên tập: Ông  Trịnh Khôi Nguyên - Phó Tổng giám đốc
Giấy phép số 279/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 12.09.2006
Trụ sở chính: 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 84.4 3856 1767 Fax: 84.4 38561815
Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh: 56 Thủ Khoa Huân, Q. 1, TP. HCM
ĐT: 84.8 38291539 Fax: 84.8 38296301