Ban Thanh tra Pháp chế


10:56' AM-27, 27/03/2014

Chức năng:

Ban Thanh tra Pháp chế có chức năng tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Tổng công ty về các vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Tổng công ty; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng trong hệ thống Tổng công ty.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Về công tác xây dựng và ban hành văn bản quản lý, điều hành

- Chủ trì soạn thảo và phối hợp với các phòng, ban Tổng công ty về xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty…;

- Tham gia cùng các phòng, ban nghiệp vụ Tổng công ty xây dựng và hoàn thiện dự thảo các quy chế, quy định quản trị nội bộ Tổng công ty;

- Là đầu mối liên hệ mời (hoặc thuê) luật sư, luật gia tham gia soạn thảo các loại mẫu hợp đồng của Tổng công ty; có ý kiến về mặt pháp lý và thẩm định dự thảo hợp đồng do các phòng, ban soạn thảo trước khi trình Tổng Giám đốc; tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng của Tổng công ty với đối tác khi có yêu cầu;

- Chủ trì, phối hợp thẩm định điều lệ các công ty có vốn đầu tư của Tổng công ty theo đề nghị của Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty;

- Chủ trì tổng hợp ý kiến của các phòng, ban nghiệp vụ giúp Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty hoàn thiện tham gia góp ý đối với dự thảo văn bản pháp quy do các cơ quan, tổ chức gửi xin ý kiến; tổng kết, đánh giá pháp luật liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Tổng công ty.

b) Về công tác phổ biến, giáo dục và tư vấn pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận chức năng của Công đoàn Tổng công ty triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của Tổng công ty cho người lao động;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng kết đánh giá việc thực hiện pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế….. trong Tổng công ty;

- Là đầu mối phối hợp cùng các phòng, ban Tổng công ty có liên quan, phối hợp cùng đơn vị tư vấn, luật sư giúp Tổng Giám đốc tham gia giải quyết tranh chấp, tham gia tố tụng (nếu có) để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty và của người lao động.

c) Về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Chủ trì phối hợp cùng các phòng, ban Tổng công ty xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ (hoặc đột xuất) trình Tổng Giám đốc phê duyệt. Tổ chức triển khai theo kế hoạch được duyệt và tổng kết, kết luận báo cáo Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị theo yêu cầu;

- Là bộ phận thường trực tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của người lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng công ty. Chủ trì, phối hợp cùng các bộ phận chức năng liên quan tổ chức thanh tra, xác minh theo quy định và tổng hợp kết luận báo cáo Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Tổng công ty; báo cáo các cơ quan chức năng theo yêu cầu hoặc trả lời người tố cáo, khiếu nại theo quy định của pháp luật.

d) Về công tác phòng, chống tham nhũng

- Là đầu mối tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền về phòng, chống tham nhũng;

- Chủ trì soạn thảo chương trình, kế hoạch và các biện pháp triển khai công tác phòng, chống tham nhũng trong hệ thống Tổng công ty;

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kê khai, công khai minh bạch Bản kê khai tài sản và thu nhập đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Tổng công ty;

- Là bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Tổng công ty.

đ) Tham gia các Hội đồng, Ban tư vấn theo quy định của Tổng công ty;

g) Thực hiện các nhiệm vụ do Tổng Giám đốc phân công.

Facebook
Tin mới cập nhật
Nước nhập khẩu từ chối sử dụng số liệu của nước xuất khẩu, dùng số liệu do mình lựa chọn ...
Trong suốt hơn bốn tháng đầu năm 2020, hoạt động cổ phần hóa (CPH), thoái vốn giậm chân tại chỗ ...
Trong số 22 vụ việc bị nước ngoài điều tra chống lẩn tránh thuế, gian lận xuất xứ, sản phẩm ...
Chiều 29/5, Tổng cục Thi hành án Dân sự (THADS), Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến ...
Yêu thương cho đi nghĩa là yêu thương nhận lại. Mệnh lệnh nào được xuất phát từ trái tim cũng ...
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP xin gửi tới toàn thể quý cổ đông bản công bố thông ...
Thông báo số 514/TB-VNS ngày 01/6/2020 Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP về giao dịch cổ phiếu của ...
BẢN QUYỀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Trưởng ban biên tập: Ông  Trịnh Khôi Nguyên - Phó Tổng giám đốc
Giấy phép số 279/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 12.09.2006
Trụ sở chính: 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 84.4 3856 1767 Fax: 84.4 38561815
Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh: 56 Thủ Khoa Huân, Q. 1, TP. HCM
ĐT: 84.8 38291539 Fax: 84.8 38296301